Online feeback

€60.00

Omdat mijn live cursussen doorgaans vol zitten, sommige belangstellenden te ver weg wonen of om bepaalde redenen verhinderd zijn, bestaat er via deze website ook nog de mogelijkheid om online feedback te ontvangen. Ik geef daarbij gericht commentaar op het werk wat je geproduceerd hebt of juist nog aan bezig bent.

De feedback bestaat uit 4 contactmomenten per maand. De duur is steeds 15 minuten per keer. Je betaalt voor deze 4 momenten €60,- vooraf en per maand. Het bedrag is inclusief BTW.

De feedback kan bestaan uit inhoudelijk commentaar en ik ben gespecialiseerd in met name de puur vaktechnische aspecten van het schilderen. Naar mijn idee gaat het bij kunstwerken ook om een overtuigende uitvoering van een reeds bestaand idee. En bij die uitvoering wil het nog weleens misgaan. Ik probeer zo duidelijk mogelijk aan te geven waar verbetering mogelijk is en welke aspecten aandacht behoeven.

De kritiek is opbouwend en stimulerend en zal voornamelijk meer inzicht geven in de beeldtechnische aspecten zoals vorm, kleur, compositie en tonaliteit om zo stapsgewijs tot betere resultaten te komen.

De wijze waarop het contact plaatsvindt is net als bij de online workshops geheel aan jou. Het kan via de mail, via de app of desgewenst met videobellen. Ik geef nuttige tips en laat daarbij graag voorbeelden uit de kunstgeschiedenis zien om mijn verhaal te illustreren. Soms verbind ik er een doelgerichte opdracht aan vast. De contactmomenten verlopen volgens duidelijke afspraken, omdat ze naast mijn reguliere docentschap verlopen op een manier die voor beide partijen bevredigend moet zijn.

Door dit product te kopen worden de kosten van de eerste maand in rekening gebracht. Hierna zal er contact met je opgenomen worden om de feedback sessies in te plannen.